Inloggning

Org.nummer: 556699-8141


Sjöströms Nordic startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn.

Vi som arbetar på Sjöströms Nordic har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

Vårt företag har dubbel A-rating, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Sjöströms Nordic AB har följande dotterbolag:
  • Sjöströms Vårdpersonal AB
  • Sjöströms Hemservice AB
  • Sjöströms Hemsjukvård AB
  • Sjöströms Städservice AB

Kontakta oss
Adress:
Markörgatan 10
136 44 HANDEN
Telefon: 08-35 16 88

VD: Uno Sjöström
Mobil: 070-598 90 84

Nyheter


Pharma Industry


Läkemedelsbranschen uppvisar starka siffror trots svensk lågkonjunktur

Sveriges BNP minskade under tredje kvartalet i år och recession råder med en allmänt sviktande ekonomi. Nya siffror för svensk utrikeshandel från SCB visar samtidigt en stadig uppgång i läkemedelsexporten och branschen går starkt även i den negativa konjunkturen.

The post Läkemedelsbranschen uppvisar starka siffror trots svensk lågkonjunktur appeared first on Pharma industry.


Jesper Birgemo utsedd till ny VD

Styrelsen har beslutat att utse Jesper Birgemo till ny verkställande direktör för Hemcheck Sweden AB, under namnändring till Bio Vitos Pharma AB. Detta fullt i enlighet med tidigare kommunicerade förändringar i och med transaktionen med Bio Vitos och den publicerade bolagsbeskrivningen.

The post Jesper Birgemo utsedd till ny VD appeared first on Pharma industry.


Karin Wehlin utsedd till tillförordnad vd för Diagonal Bio

Styrelsen i Diagonal Bio AB har utsett styrelseledamot Karin Wehlin som tillförordnad vd. Karin efterträder Jack Egelund Madsen i rollen som vd med omedelbar verkan efter att styrelsen och Jack gemensamt kommit överens om att han ska lämna uppdraget. Jack kommer att finnas tillgänglig för Bolagets ledning och styrelse under en övergångsperiod.

The post Karin Wehlin utsedd till tillförordnad vd för Diagonal Bio appeared first on Pharma industry.


Ny rapport visar vägen framåt för precisionsmedicin i Sverige

Nollvision cancer och Lif har tillsammans tagit fram en uppföljningsrapport till en rapport som publicerades 2021 om status i arbetet med att implementera precisionsmedicin i Sverige. Rapporten visar att det har skett en positiv utveckling men att en rad hinder fortfarande kvarstår.

The post Ny rapport visar vägen framåt för precisionsmedicin i Sverige appeared first on Pharma industry.


Markörgatan 10  |  136 44 HANDEN  |  08-35 16 88  |  Org.nummer: 556699-8141