Inloggning

Org.nummer: 556699-8141


Sjöströms Nordic startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn.

Vi som arbetar på Sjöströms Nordic har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

Vårt företag har dubbel A-rating, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Sjöströms Nordic AB har följande dotterbolag:
  • Sjöströms Vårdpersonal AB
  • Sjöströms Hemservice AB
  • Sjöströms Hemsjukvård AB
  • Sjöströms Städservice AB

Kontakta oss
Adress:
Markörgatan 10
136 44 HANDEN
Telefon: 08-35 16 88

VD: Uno Sjöström
Mobil: 070-598 90 84

Nyheter


Pharma Industry


Olustigt om farorna med lustgas

Framgångsrik kampanj om farorna med lustgas. De myndighetsgemensamma informationsinsatserna om risken med att berusa sig på lustgas nådde brett. Bakom materialet som förmedlades med start 2023 står Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Användning av lustgas i berusningssyfte har ökat de senaste åren. Ett tydligt tecken på det är att Giftinformationscentralen tagit emot allt fler samtal som […]

The post Olustigt om farorna med lustgas appeared first on Pharma industry.


Ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten

Elisabeth Karlsson har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. Hon har idag ett tillförordnat uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör och går över till den nya rollen från och med den 4 mars. Regiondirektör Tommy Svensson har beslutat att tillsätta Elisabeth Karlsson som ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Uppdraget sträcker sig till den 30 […]

The post Ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten appeared first on Pharma industry.


Sportlovstryck inom akutvården i Sälen

Sportloven är i gång, vilket för med sig fler besök inom Sälens akutsjukvård. Trots det är väntetiderna korta. ”Läkare och sjuksköterskor på vårdcentralens akutmottagning och backläkarmottagningarna arbetar med hög kompetens och effektivitet, vilket ger ett patientsäkert och snabbt flöde” säger Monica Björseth, verksamhetschef. Just nu tas mellan 90 och 100 patienter emot varje dag på […]

The post Sportlovstryck inom akutvården i Sälen appeared first on Pharma industry.


Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har beslutat att utse Ashley Moffett, professor emerita vid University of Cambridge, Storbritannien, och Hjärnfondens ordförande Peter Thelin till hedersdoktorer för storartade insatser för vetenskapen respektive för KI. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus den 26 april. Fotograf: Bill Knight Fotograf: Dan Coleman Professor Ashley Moffet tilldelas KI:s […]

The post Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet appeared first on Pharma industry.


Markörgatan 10  |  136 44 HANDEN  |  08-35 16 88  |  Org.nummer: 556699-8141