Inloggning

Org.nummer: 556699-8141


Sjöströms Nordic startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn.

Vi som arbetar på Sjöströms Nordic har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

Vårt företag har dubbel A-rating, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Sjöströms Nordic AB har följande dotterbolag:
  • Sjöströms Vårdpersonal AB
  • Sjöströms Hemservice AB
  • Sjöströms Hemsjukvård AB
  • Sjöströms Städservice AB

Kontakta oss
Adress:
Markörgatan 10
136 44 HANDEN
Telefon: 08-35 16 88

VD: Uno Sjöström
Mobil: 070-598 90 84

Nyheter


Pharma Industry


Sobi presenterar studiedata vid ISTH som visar på ökade möjligheter och förbättrade kliniska utfall för personer med hemofili

Vid ISTH 2019, den 27e kongressen för the International Society on Thrombosis and Haemostasis, i Melbourne, Australien, 6 – 10 juli 2019, presenterar Sobi™ data som fokuserar på användningen av Elocta® och Alprolix® i kliniska situationer exempelvis vid byte från vidbehovsbehandling till förebyggande profylaktisk behandling och vid induktion av immuntolerans (ITI). Rapporterade utfall omfattar antalet blödningar per år, livskvalitet och ledhälsa. Interimsresultat från studien verITI-8 som studerar första gångens ITI-behandling med rFVIIIFc kommer att presenteras. VerITI-8 är en global, prospektiv studie och detta är första gången resultat från studien presenteras. Vi kommer också att presentera data som visar på smärta och mental påfrestning som ett liv med hemofili kan innebära i verkliga livet.

Inlägget Sobi presenterar studiedata vid ISTH som visar på ökade möjligheter och förbättrade kliniska utfall för personer med hemofili dök först upp på Pharma industry.


Digitalt hjälpmedel minskar vårdkostnader och ökar livskvaliteten för patienterna

I en klinisk studie av ett digitalt hjälpmedel som används för egenvård vid behandling av hjärtsvikt, minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent. Studien visar att digitala hjälpmedel har potential att öka patientens livskvalitet och samtidigt spara stora vårdkostnader för vår vanligaste orsak till sjukhusvård - hjärtsvikt.

Inlägget Digitalt hjälpmedel minskar vårdkostnader och ökar livskvaliteten för patienterna dök först upp på Pharma industry.


Forska!Sveriges lägesrapport 2019 – Oroväckande trend för forskning och utveckling i Sverige

De statliga investeringarna i forskning och utveckling (FoU) minskar i förhållande till BNP. Kliniska läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan år 2004. Det är två exempel på negativa trender som rapporteras i en ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige.

Inlägget Forska!Sveriges lägesrapport 2019 – Oroväckande trend för forskning och utveckling i Sverige dök först upp på Pharma industry.


Anthrop Pharmaceuticals byter namn till FrostPharma

Efter 2,5 års verksamhet under namnet Anthrop Pharmaceuticals AB byter företaget nu namn till FrostPharma AB. Namnbytet medför inga förändringar i verksamheten.

Inlägget Anthrop Pharmaceuticals byter namn till FrostPharma dök först upp på Pharma industry.


Markörgatan 10  |  136 44 HANDEN  |  08-35 16 88  |  Org.nummer: 556699-8141